G U L P O R T

İş GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KAZA ÖNLEME POLİTİKAMIZ

Gülport Liman Hizmetleri Tic. A.Ş. Yönetim Ekibi olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda
oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ile yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmayı ve tüm
paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda;
1-  Faaliyetlerimizi mevzuata, etik ilkelere, bağlı olduğumuz ulusal ve uluslararası standartlara uygun
olarak gerçekleştirmeyi,
2-  Liman hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda kendimizi sürekli iyileştirmeyi ve
geliştirmeyi,
3-  Yaptığımız işleri mükemmelleştirmek, müşteri beklentilerine en üst düzeyde hizmet edecek yaratıcı
ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi,
4-  Kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için,
yüksek seviyede, etkili ve sürekli korunmayı sağlamayı,
5-  Teknolojik gelişmeler ve kuruluş içinde yaşadığımız deneyimler ile başka kuruluşlarda meydana gelen
kaza potansiyeli olan olaylar ile ilgili bilgileri temin ederek, kuruluş içinde riskleri değerlendirmeyi,
6-  Kaza durumunda tüm seviyedeki görev ve sorumlulukları tanımlamayı ve acil durumlarda
sorumlulukları bulunan tüm çalışanlarımıza ve alt-işverenlerimize eğitim vermeyi,
7-  Tehlikeli maddelerin operasyonu da dahil olmak üzere, riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirecek
şekilde yönetmeyi,
8-  Operasyonun tüm bileşenlerindeki tehlikeleri tanımlamak ve ortadan kaldırmak amacı ile tüm
süreçlerde sistematik değerlendirme yapmayı,
9-  Kazaların insan ve çevre sağlığına olan etkilerini azaltmaya yönelik acil durum planları yapmayı ve
planları sistematik olarak gözden geçirmeyi,
10- İş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemeyi ve iş güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
11- Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan olumsuz çevresel etkilerin önüne geçmeyi,
12- Yaptığımız işlerde sürdürülebilirlik boyutunu ön planda tutmayı, çevre, toplum ve insan sağlığına
katkıda bulunmayı,
13- Çalışanlarımızın farkındalığını arttırarak Yönetim Sistemleri Standartlarının gereklerini tüm
çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
Batınak Holding

KEŞFEDİN!