G U L P O R T

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Gülport Liman Hizmetleri A.Ş. olarak müşterilerimize güvenilir hammadde gönderimini ana amaç edinerek 18.08.2018 Tarihinde yem ve hammadde analiz laboratuvarımızı kurmuş bulunmaktayız. Bu kapsamda laboratuvarımızda başta balık unu ve balık yağı olmak üzere tüm yem hammaddelerinin analizi yapılabilmektedir.

Tüm ekipmanlarımızı uluslararası güvenilir markalardan seçmiş bulunmaktayız. Analizlerin tamamı uluslararası kabul görmüş metotlara uygun olarak yapılmaktadır.

Her bir numune en az iki tekrarlı çalışılmaktadır. Laboratuvarımız TSE En ISO 17025 kapsamına uygun
bir alt yapı ile kurulmuştur ve bu kapsama girmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

Müşterilerimize güvenilir hizmet sağlarken aynı zamanda tedarikçilerimizi de kontrol etmek ikinci ana
hedefimizdir.

Laboratuvarımızda nem, protein, selüloz, yağ, kül ve nişasta analizleri gibi ana hammadde analizlerinin yanı sıra balık ununda önem arz eden PDI, TVBN , pepsin sindirilebilirliği gibi özel analizlerde yapılmaktadır. Balık yağları başta olmak üzere tüm yağlarda nem, FFA, peroksit, anisidin analizleri yapılmaktadır. Ayrıca GC cihazında yağ asidi kompozisyonuna bakılarak EPA ve DHA oranları belirlenmektedir.