G U L P O R T

Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışmalarımız

Gülport  liman hizmetleri olarak doğanın sahibi değil bir parçası olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle güllük milas muğla adresinde bulunan depolarımızın üstüne kurduğumuz  çatı üstü ges sistemleri ile   çevresel sürdürülebilirliğin ülkemizin geleceği için hayati bir öneme sahip olduğu bilinciyle  hareket ediyoruz.

Yaptığımız bu yatırımla şirketimiz için gereken tüm enerjiyi üretmenin yanısıra üretilen fazla enerjiyi kurulu alt yapı şirketine vererek karbon ayak izimizi  azaltmayı hedefledik. Ürettiğimiz yenilebilir enerjiyi üretilen enerjinin kaynağını izlemek ve tüketimini kanıtlamak için ınternational rec standard foundation  tarafından oluşturulmuş uluslararası bir standart olan ı-rec sertifikası ile sertifikalandırdık.

12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı resmî gazete’de yayımlanan sıfır atık yönetmeliği kapsamında sıfır atık yönetim sistemini şirketimizde  kurarak  sıfır atık belgesi almaya hak kazandık.

Tüik ulusal sera gazı emisyon envanterine göre 2021 yılı için  türkiyede yaşayan bir kişinin  toplam sera gazı emisyonu 6,7 ton co2 eşd. Gibi oldukça  yüksek bir seviyede olup bu konu ülkemizde son yıllarda sık sık yaşanan doğal afetlerin küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığının en güçlü göstergesidir.  Gülport olarak ı-rec sertifkaları ile sıfırladığımız emisyonun  2023 yılı sonu itibariyle 250 kişinin yıllık sera gazı emisyonuna tekabül etmesi planlanmaktadır. 

Son olarak  önümüzdeki süreçte şirket araçlarımızı  hybrid araçlarla değiştirmek, yeşil lojistik belgesi almak için çaışmalar yapmak gibi yürüteceğimiz projelerle   emisyon azaltım politikamıza bağlı  kalmayı taahhüt ediyoruz.